Witamy na stronie WWW Fundacji Świętego Jerzego. Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością i aktywne wspieranie naszych celów.

Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. Zadaniami priorytetowymi jest realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia społeczeństwa, powszechność zatrudnienia i obronności kraju.

Aktualne projekty:

Projekt: Seniorzy dla społeczności! jest dofinansowany ze środków rządowego programu
wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025