Adres:
ul. Św. Jerzego 1
58-304 Wałbrzych

Zarząd:

Zbigniew Chromy – Prezes Zarządu
Maria Szydłowska- Wiceprezes Zarządu
Piotr Sapalski – Sekretarz Zarządu

Nr konta: 36 1240 1952 1111 0010 9055 1553
Bank PeKaO SA

KRS0000780629
NIP8863008448
Regon383033400