Projekt: Seniorzy dla społeczności! jest dofinansowany ze środków rządowego programu
wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025