Less waste! Zmniejsz odpady do minimum!

Zapraszamy na warsztaty w dniu 7 listopada 2022 r. o godzinie 14:00. Dowiesz się, jak przetwarzać odpady, używać opakowań wielokrotnego użytku oraz kompostować odpady organiczne.