Senioralna poMOC ma wielką MOC!

Poczuj się potrzebny!
Podziel się swoim doświadczeniem!
Dołącz do nas i stwórz z nami wyjątkowe wydarzenia!

„Designed by Freepik”

Drodzy Seniorzy!!!
Fundacja św. Jerzego w Wałbrzychu serdecznie zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie
pt.: Senioralna poMOC ma wielką MOC!
Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Kryteria naboru uczestników
Kandydaci zostaną poproszeni o odniesienie się w formularzu zgłoszeniowym do zagadnień istotnych z punktu widzenia projektu. A mianowicie będą zobligowani do określenia:
• Poziomu zaangażowania w sprawy lokalne;
• Aktywności w zakresie uczestnictwa w zorganizowanych formach edukacji;
• Znajomości obsługi komputera;
• Doświadczenia w zakresie działań wolontariackich;
• Znajomości zasad aplikowania o fundusze na inicjatywy oddolne;
• Udziału w wyborach;
• Poziomu motywacji;
• Wieku;
• Miejsca zamieszkania;

Organizacja usług
Usługi świadczone będą w województwie dolnośląskim w mieście Wałbrzych.
Warsztaty tematyczne dla 60 uczestników projektu obejmować będą:
• Szkolenie przygotowujące do usług wolontariackich;
• Szkolenie z zakresu obsługi narzędzi teleinformatycznych;
• Ekologiczne inicjatywy senioralne;
• Tworzenie centrum aktywności poMOC.

„Designed by Freepik”

Uczestnicy/uczestniczki zobowiązani będą do:
• przestrzegania Regulaminu projektu;
• punktualnego przychodzenia na zajęcia;
• uczestniczenia w zajęciach w pełnym zakresie przewidzianym w programie, przy min. 80 % obecności;
• rzetelnego przygotowywanie się do zajęć zgodnie z zaleceniami trenerów;
• potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności;
• poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie;
• złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie.

Szanowni Seniorzy
Dzięki uczestnictwie w projekcie nabędziecie lub wzmocnicie posiadane kompetencje w zakresie korzystania z narzędzi teleinformatycznych, poznacie swoje słabsze i moce strony, podniesiecie swoją samoocenę, wzmocnicie motywację i chęć do działania dla innych.

Zapewniamy:
• catering (kawa, herbata, ciastka itp.);
• możliwość owocnego spędzenia czasu poprzez udział w zajęciach rozwijających zainteresowania;
• wykłady, zajęcia otwarte;
• przyjazną atmosferę.

Biuro Projektu
ul. św. Jerzego 1,
58-304 Wałbrzych
e-mail: szydlowska.marysia@os.pl
tel.: 603 566 133

Klliknij tutaj aby pobrać Biuletyn (PDF)