Projekt pt. „Senioralna Pomoc ma wielką moc!”

Projekt skierowany jest do 60 osób zamieszkujących miasto Wałbrzych oraz powiat wałbrzyski. Beneficjentami będą osoby 60+

Projekt obejmuje realizację zadań mające na celu szerzenie wiedzy oraz popularyzowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz publicznym, także w zakresie przekazywania kluczowych przesłań, wartości i wzorców związanych z aktywnym uczestnictwem w życiu społecznym i obywatelskim.

Otwarta rekrutacja 60 osób odbędzie się w terminie od 07. 2022 r. i trwać będzie do wyczerpania limitu 60 miejsc.